V&YOU VAPE – Mango Passion

Vörunúmer: 9145 Flokkar: , ,

V&YOU Mango Passion – Einnota Veipur

Eitt vinsælsta 600 pöffa veip á Íslandi. Falleg og notendavæn hönnun

Mango Passion Bragð

Einnota Veipa.

600 púffur.

400 mAh. Nikótínmagn: 20mg/ml (2%)

 

Fylgiseðill og notendaupplýsingar fyrir V&YOU Mango Passion – Einnota Veipur

Innihaldsefni:
Grænmetis glýcerín, própýlenglýkól, bragðefni, nikótínsölt 2,0% w/v (20mg/ml)
Vinsamlegast lesið eftirfarandi upplýsingar áður en varan er notuð til að koma í veg fyrir
óþarfa skaða.

Notkunarleiðbeiningar:
Fyrir notkun skal fjarlægja gúmmítappann að ofan og/eða neðan ef við á.

Öryggisleiðbeiningar:
Skoða skal öryggisleiðbeiningarnar og varnaðarorðin vandlega áður en einnota
rafsígarettutækið er notað. Vinsamlegast skal geyma fylgiseðilinn til síðari viðmiðunar. Ef
viðvörunum og öryggisleiðbeiningum er ekki fylgt getur tækið valdið skemmdum eða
meiðslum vegna óviðeigandi notkunar. Tækin eru forfyllt, forhlaðin, einnota gufutæki. Ekki
er hægt að endurfylla eða endurhlaða tækin þegar þau hafa verið tæmd.
Aldrei skal taka í sundur eða breyta íhlutum tækisins þar sem það gæti valdið skaða fyrir
notandann og/eða tækið. Ekki skal skilja tækið eftir þar sem börn eða dýr geta komist í
snertingu við vöruna. Ef sjáanlegur leki eða skemmdir eru á vörunni (t.d. sprungur eða brot)
skal hætta notkun vörunnar tafarlaust og hafa samband við kaupstaðinn. Ef tækið hættir að
virka eða bragðið breytist skal hætta notkun tækisins.

Förgun:
Fargaðu tækinu á ábyrgan hátt; tækið er tilbúið til förgunar þegar ekkert bragð lengur finnst
eða ef LED ljósið blikkar við innöndun. Vörunni skal ekki farga með almennum úrgangi
heldur í samræmi við leiðbeiningar sveitarfélaga varðandi förgun liþíumrafhlaða.

Geymsla:
Geymið þar sem hvorki börn ná til né sjá. Geymið tækið á köldum og þurrum stað. Forðist
geymslu við háan hita, í beinu sólarljósi og við mikinn raka.
Frábendingar vegna nikótíns
Notkun rafsígarettuvara er ekki ráðlögð fyrir eftirfarandi einstaklinga:
* Einstaklingar yngri en 18 ára, eða eins og tilgreint er í lögum hvers lands fyrir sig
* Þungaðar konur eða konur með barn á brjósti
* Einstaklingar með öndunarfærasjúkdóma eða ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefni í
vörunni

* Einstaklingar sem eru viðkvæmur fyrir nikótíni eða þjást af hjarta- og æðasjúkdómum,
glútenóþoli eða sykursýki
* Einstaklingar sem eru reyklausir

Vegna própýlenglýkóls:
Aukaverkanir geta komið fram hjá sjúklingum sem eru meðhöndlaðir með: disulfiram eða
metronidazoli. Einstaklingar með sögu um ofnæmistilhneigingu (e. atopy),
ofnæmiskvef/frjókornaofnæmi eða barnaexem geta verið viðkvæmari fyrir því að fá
ofnæmisviðbrögð. Mjólkursýrublóðsýring getur komið fram þegar própýlenglýkól er neytt í
miklu magni af börnum, þunguðum konum og sjúklingum með lifrar- eða nýrnabilun.
Vegna glýceríns:
Líkur á ofþornun eru auknar hjá öldruðum eða þeim sem þegar þjást af ofþornun. Gæta skal
varúðar hjá sykursýkisjúklingum eða hjá þeim sem eru í aukinni hættu á því að umbrotið
glýserín geti valdið lítilsháttar blóðsykurhækkun og sykurmigu. Einnota vörurnar eru fylltar
með rafvökva sem inniheldur nikótín. Nikótín er mjög ávanabindandi efni. Þessi vara er ekki
viðurkennd meðferð gegn nikótínnotkun og á aðeins að nota sem annan valkost við
tóbaksvörur. Ef þú ert ekki viss um núverandi heilsufarsástand sem gæti haft í för með sér
hættu vegna notkunar á nikótínvörum, vinsamlegast ráðfærðu þig við lækni fyrir notkun og
kynntu þér þennan fylgiseðil.

Viðbótarupplýsingar:
Nikótín er mjög ávanabindandi efni og getur haft eitrandi áhrif. Útsetning getur átt sér stað
við innöndun, inntöku (kyngingu) eða frásog með beinni snertingu við húð. Útsetning getur
valdið aukaverkunum eins og höfuðverk, magaverkjum, sundli eða ógleði. Notkun
nikótínvara getur aukið hættuna á kransæðasjúkdómum og hækkuðum blóðþrýstingi.
Nikótín getur haft áhrif á öndunarfærin. Nikótínneysla getur leitt til fíknar og beint frásog
getur valdið eitrun. Í mjög sjaldgæfum tilfellum getur notkun þessarar vöru valdið
ofnæmisviðbrögðum eða ertingu í öndunarfærum. Notaðu þessa vöru á eigin ábyrgð. Ef húð
kemst í snertingu við e-vökva skaltu hreinsa svæðið með miklu volgu vatni og sápu. Ef e-
vökvi kemst í snertingu við augu eða munn skal skola vandlega með köldu vatni í að minnsta
kosti 15 mínútur.
Nikótín er mjög ávanabindandi efni og er því ekki mælt með notkun þeirra sem ekki reykja.
Ekkert annað innihaldsefni þessarar vöru er þekkt fyrir að vera ávanabindandi. Ef þú finnur

fyrir óþægindum, sársauka, sundli, ógleði og einkennin hverfa ekki við áframhaldandi notkun
skaltu hafa samband við lækni.
Mögulegar aukaverkanir:
Þó að notkun rafvökva sem inniheldur nikótín þolist almennt vel, gætir þú fundið fyrir
eftirfarandi aukaverkunum: munnþurrki, höfuðverk, hósta, hiksta, svima, yfirliðstilfinningu,
nefstíflu, ertingu í munni eða hálsi, óþægindi í maga, hjartsláttarónot, ógleði eða
uppköstum. Ef þú hefur áhyggjur af aukaverkunum ættir þú að leita til læknis.

Tilkynning aukaverkana:
Ef þú finnur fyrir neikvæðum aukaverkunum vegna notkunar þessarar vöru skaltu hætta
notkun vörunnar. Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

Notkun
Fjarlægðu tækið úr lokuðum pokanum með því að rífa í tilgreinda merkið. Fjarlægðu og
fargaðu gúmmítappana af báðum endum tækisins. Kveiktu á tækinu með því að taka langan
andardrátt frá munnstykkinu. Blátt LED ljós kviknar til að gefa til kynna að spólan sé virk. Ef
LED ljósið byrjar að blikka eða bragðið breytist skaltu hætta að nota tækið og farga því á
ábyrgan hátt.
Ef þú þarft aðstoð við ábyrga förgun, skannaðu QR kóðann hér að neðan til að finna næstu
förgunarstöð fyrir rafhlöður.

FRAMLEITT FYRIR: Vilosophy UK Ltd, af Kingston Trading (UK) LTD, Unit 2, Colt
Business Park, Hull, HU3 4TT.
www.vandyou.com

Karfan mín

0

Engar vörur í körfunni.

Sláðu inn leitina og ýttu á Enter